Vi lyckades ducka för kulan

Foto:
I USA kallar man det ”dodged a bullet”, när man kanske lite turligt och med små mariginaler lyckats undvika en katastrofal situation.

När det gäller Gripöprojektet så skulle det kunnat ha översatts med att man hade insett att projektet inte tagit den önskade inriktningen, och så hade det förståndigt nog lagts ner innan avtalen skrevs på.

Nu blev det som bekant inte så. Nu haglar stämningarna, och det figurerar sannolikt uppblåsta skadeståndsanspråk i media. Men, min bestämda åsikt är att vi trots det lyckats ducka för kulan! Kvar blev en rispa, möjligen ett lätt köttsår, men inga vitala delar skadades.

Jag tycker att det redan börjar höras nostalgiska suckar om hur bra det hade blivit om Gripöprojektet hade förverkligats, och dessa stämmer inte överens med verkligheten. Alla borde räkna igenom detta och bilda sig en egen uppfattning!

Titta på kalkylen, Gripöprojektet hade gått överstyr ekonomiskt. Siffrorna finns lätt tillgängliga för alla. Har någon verkligen följt upp detta under processens gång, och räknat igenom hur mycket det hade kostat? Ställt det i relation till hur lite projektet hade gett, tidsmässigt, strukturellt och miljömässigt?

Låt oss slutligen begrava detta nu och försöka göra bättre ifrån oss.

PS. Den som tror sig ha en bättre kalkyl är välkommen att presentera den.

Hasse Holmström

FS Links

Hittat fel i texten? Skriv till oss