Foto:

Vi håller redan på att sudda ut gränserna för humanism

Svar till ”Man kan ana antisemitism”. Det är aldrig fel att kritisera ett lands krigsbrott och krigföring, oavsett vilken religiös övertygelse det krigsförande landet har. Jag har aldrig blandat in religion i kritiken mot ett folkmord som är blott politiskt, imperialistiskt och rasistiskt. Däremot är det fel att hävda att islamism är ett hot mot västerländsk demokrati och att likställa islamism med nazism och kommunism utan vidare källor för sina antaganden? Och förresten, vad i västerländsk demokrati finns kvar att försvara om det hotet vore verkligt?

Väst stoppar biståndet åt svältande människor, väst tittar på när två miljoner människor blir instängda i ett litet område där de blir sönderbombade och utsvälta trots otaliga vädjanden om eldupphör och bistånd från samtliga människorättsorganisationer, väst handlar vapen med krigsförbrytaren, väst bombar de länder som vågar stå upp för de förtryckta, väst hänger ut i medier och smutskastar de som på något sätt offentligt motsätter sig folkmordet, väst går med i mäktiga kärnvapenallianser utan folkomröstning, väst forcerar fram i hög hastighet nya lagar som inskränker på fri- och rättigheter beroende på om du bär en äkta eller oäkta Gucci-keps.

Jag förstår inte riktigt vilken innebörd du avser i användandet av de begrepp du valt. Att till exempel likställa judar med Israel blir direkt problematiskt då det första avser en religion och det andra en stat med politiska intressen. Judendom och sionism är två vitt skilda saker och det är centralt i denna “debatt” att hålla isär dem. Sionism avser den nationalistiska och kolonialistiska politiska ideologi som staten Israel är skapad efter och styrs utifrån. Den sionistiska rörelsen har lett till fördrivning av palestinier sedan upprättandet av Israel på palestinska områden år 1948, men idén om en judisk etnostat uppkom i slutet av 1800-talet, då med Bibeln som grund (Ilan Pappe, israelisk historiker). Förintelsen förstärkte denna idé om en judisk fristad och varför skulle den inte det? Efter den extrema och vidriga förföljelsen och folkmordet på judar i Europa är inget annat logiskt. Men rättfärdigar det ett folkmord år 2024 på en helt annan nation som inte hade något med den växande antisemitismen i Europa och Förintelsen att göra? Enligt alla juridiska regelverk bryter Israel nu mot internationell rätt och folkrätten. Är folkmord, etnisk rensning och svält något vi verkligen kan försvara med argumentet “något annat vore antisemitiskt”? Enligt ditt resonemang skulle det alltså då som ICJ:s dom om folkmord kommer, vilket det sannolikt kommer att benämnas som, vara judar som står till svars för Israels brott mot internationell lag? Nej, detta är staten Israels verk, det är den israeliska regeringens krigsbrott vi måste fördöma. Dessutom måste du ha i åtanke, då du likställer judar med Israel, alla de judar som demonstrerar mot Israels vidriga framfart i Gaza. De är många och deras röster hörs både i Israel och i resten av världen.
Att kalla folk antisemitiska för att de är emot en viss politisk agenda är extremt polariserande. Ditt narrativ tenderar inte bara förskjuta fokus från det faktum att det pågår ett folkmord och etnisk rensning just nu, du tenderar dessutom att urholka ett av mänsklighetens mest livsviktiga begrepp. Antisemitism tappar sakta sin betydelse ju mer det används mot människor som står upp för mänskliga rättigheter. Och vi har då sannerligen inte råd att tappa det. Vi håller redan på att sudda ut gränserna för humanism, när de är borta har vi ingenting kvar.

Till sist: det står inte i Hamas stadgar från 2017 att “utrota judar”. Däremot står det “kamp mot den sionistiska enheten”.

Fanny-Klaara Rundberg,
Grete Sneltvedt

Hittat fel i texten? Skriv till oss