Foto:

Vi behöver satsa mer pengar på utbildning

Jag har arbetat med barn och ungdomar i cirka 20 år. Just nu arbetar jag som studiolärare (elever med NPF-variationer åk 5-9). Vi behöver göra stora satsningar inom skolvärlden för att förbättra möjligheterna både för eleverna och lärarna.

Vi börjar från början. Barnomsorgen behöver få större resurser. Ju tidigare hjälp sätts in desto bättre. Avgiftsfri tvåårig förskola skulle vara bra för att göra eleverna mer redo för skolvärlden.
I grundskolan är det viktigt att det finns tillräckligt många studiolärare, speciallärare och specialklasslärare för att få in stöd så tidigt som möjligt. Gärna redan i barnomsorgen. För att underlätta för läraren bör byråkratin minska och finansieringen öka av de olika stödformerna. Detta för att säkerställa att stödinsatserna är tillräckligt stora, men även för att det inte ska drabba de elever som klarar sig utan stöd.

Jag har arbetat i skolvärlden sedan 2011 och innan dess på fritidshem så i praktiken sedan 2001. Under den här tiden har utbrändhet ökat mycket bland lärarna. För att minska risken för detta behöver byråkratin minska och sedan behöver det lagstiftas om lärardimensioneringen. Detta både för att minska utbrändheten och för att säkerställa att eleverna får tillräckligt med stöd.

Grundskolan måste fortsätta sitt arbete med att förebygga marginalisering. En trygg och bra skola med tillräckligt många lärare och andra vuxna (kuratorer, skolpsykologer, logopeder, assistenter, skolcoacher, lokalvårdare, vaktmästare, skolhälsovårdare och kökspersonal) är ett av samhällets bästa sätt att förebygga utanförskap och psykisk ohälsa.
På Åland måste vi precis som i Finland göra andra stadiet obligatoriskt och avgiftsfritt. Detta för att våra åländska elever inte ska halka efter utvecklingen i Finland. Utöver detta behöver vi även en sjukhusskola och bättre resurser för att hjälpa elever med hög skolfrånvaro.

För att kunna bibehålla Finlands plats som en av de bästa skolorna i världen behöver vi långsiktigt satsa på skolan. Till det behövs resurser och investeringar. Vi behöver satsa på grundforskningen både på universitet och högskolor, detta för att förverkliga övergången till den gröna omställningen och en mer hållbar livsstil. En målsättning bör vara att på sikt 4 procent av Finlands BNP går till satsningen på forskning, utveckling och innovation. Den ökade satsningen måste starta senast under den kommande regeringsperioden.

Henrik Löthman (S)

Hittat fel i texten? Skriv till oss