Foto:

Varifrån kommer Fastighetsverkets vinst?

Normalt är jag en person med stort tålamod, men det finns gränser även för mig.

Jag är så led på att hela tiden läsa om den ekonomiska okunskap som råder i lagtinget/landskapsregeringen, det är för mig uppenbart att vi bör snarast införa utbildningskvotering för de som skall kvala till att driva Ab Åland vidare i framtiden. Såsom det är i dag så framstår det helt klart att den privata sektorn ska stå för pengafiolerna emedan en liten grupp som är förvaltare har ringa eller inga kunskaper om vare sig var pengarna kommer ifrån eller hur de ska förvaltas, än mindre vet hur det är att slita ut sig för att föda familj /företag. Alltså jag menar att jobba fem, sex dagar i veckan och ha ett personligt ansvar som beror på helt och hållet på dig själv. Inte som vissa att lönen bara rullar in, oberoende om det går bra eller dåligt.

Det senaste exemplet på detta är socialdemokraten Jessy Eckermans insändare i tidningen Åland den 30 mars. Där man kan läsa att Landskapets fastighetsverk har gått med en enorm ”vinst”! Som naturligtvis genast ska spenderas.

Herregud! Är den ekonomiska diskussionsnivån på en så låg nivå så kommer vi nog snart att vara utblottade. Det kan inte vara sant att någon i den position som Jessy Eckerman företräder kan ha en sådan bild av ekonomin.

Fastighetsverket har aldrig och kommer knappast aldrig att generera en endaste euro i vinst. Med en cirka mediankostnad om 3.000 euro per anställd och månad och cirka 50 anställda så är vi uppe i ca 1,8 miljoner euro per år. Den summan tror jag inte att finansieras av arrende av åker- och betesmarker eller några enstaka fastigheter som som hyrs ut till den privata sektorn inbringar årligen.

Man har ju förvisso sålt fastigheter för tre miljoner sedan 2016 men det nämns inget om vad man har köpt. Polishustomten ttill exempel var ju inte precis gratis. Det var bra för poliserna som är trångbodda förstås, men man bör nämna både sälj och köp.

Tillbaka till Jessy Eckermans uttalande: om det är så enkelt att göra ”vinst” så varför inte låta alla bolag/avdelningar som går under LR med ”vinst” till exempel jordbruksbyrån, fiskeribyrån, museibyrån, Åda med mera eller varför inte ÅHS. Med ditt tänkande så kanske vi alla andra kan sluta jobba och bara leva på ”vinsterna”. Det vore ju perfekt att bli den första regionen i världen där det går runt av sig själv.

Jag vet att du inte vill svara på min fråga i tidningen. Men jag skulle gärna se att du svarar på den: berätta för oss var Fastighetsverkets ”vinst” på 5,6 miljoner euro kommer ifrån?

Rolf Rolfensson

Hittat fel i texten? Skriv till oss