Foto:

Varför skövlades växtligheten?

För några dagar sedan skövlades växtligheten längs Ämnäsvägens diken. Jag cyklar ofta den vägen och brukar fascineras av mångfalden av arter och njuta av blommornas färgrikedom.

Nu är allt borta och man undrar hur många humlor, bin och fjärilar som slaktades i processen (men, det man inte ser behöver man ju som bekant inte bry sig om, eller...!?).

Det vore intressant att få veta vilka trafiksäkerhets-överväganden som motiverade den här åtgärden längs just denna väg och varför den tvingades fram just nu, i ymnigaste blomningstid redan två veckor före midsommar?

Och....vem är det som borde skämmas?

Per-Arne Kling, Mangelbo

Hittat fel i texten? Skriv till oss