Foto:

Varför så tyst om fiskodling i kassar?

Jag har i insändare flera gånger argumenterat sakligt om fiskodlingens negativa inverkan på skärgårdsmiljön. Men ansvarig minister liksom ÅMHM, som delar ut generösa tillstånd att förorena skärgården, försöker av allt att döma tiga ihjäl problemet. Jag anser att tystnaden är bevis på dåligt civilkurage och försök att smita undan ansvar. På grund av att fiskodling i kassar just nu är ett stort hot mot Ålands skärgårdsmiljö, tänker jag inte lämna frågan.

Har ansvarig minister, regeringen och ÅMHM verkligen inte tagit del av alla kartor och utredningar som visar hur illa ställt det är med vår skärgård på grund av fiskodlingens övergödning? Vet ni inte att stora delar av skärgården har döda bottnar? Att blåmusslan som utgör stapelföda för fågel och fisk har försvunnit, framför allt på de vattendjup som dykänderna alfågel, svärta, ejder och sjöorre utnyttjar. Att flundran är utrotad och att gäddan samt blåstång och annan livsviktig växtlighet likaså är på god väg att försvinna. Att smittsamma fisksjukdomar som sprids från odlingarna hotar det vilda fiskbeståndet i hela skärgården?

Att flytta fiskodlingen upp på land kostar naturligtvis. Men myndigheterna och EU delar ju frikostigt ut bidrag för att stimulera företag, så varför inte satsa en slant på att omstrukturera fiskodlingen? Dessutom skulle fiskens avföring vid odling på land kunna uppsamlas och ersätta värdefull konstgödsel, som nu importeras bland annat från Ryssland.

I Sverige har vattenägare som fått sina områden förstörda av närbelägen kassodling polisanmält odlarna och vid rättegång tillerkänts ersättning samt att odlingen tvingats upphöra. I Tyskland har motsvarande skett med vindmöllor, vilket bevisar att människor som drabbats, trots allt kan få upprättelse.
Därför är mitt råd till alla som fått sina vattenområden förstörda på grund av fiskodling, samt till alla som fått ett outhärdligt liv på grund av vindmöllor: Anlita en jurist och polisanmäl gemensamt fiskodlings- och vindkraftsägarna. Kräv skälig ersättning för lidande samt för värdeminskning av land och vatten samt även stängning av störande fiskodlingar- och vindmöllor.

Jens Harberg

Hittat fel i texten? Skriv till oss