Foto:

Varför motarbetas nattström?

Kostnaderna för elström består av två delar, produktion och distribution. Produktionen är en het och känsloladdad debattfråga just nu, men i dag har jag en fråga gällande distributionen i Mariehamn. Vi bor i ett parhus/radhusbolag som byggdes i mitten av 1980-talet och där lägenheterna har möjlighet att använda nattström. Nattström bör man använda sig av så mycket som möjligt har vi lärt oss; det ger ett jämnare produktionsbehov och man klarar sig med klenare och billigare elledningar om effektbehovet är jämt utspritt över dygnet. Vi har självklart använt oss av nattström, bland annat för att värma hushållets dygnsbehov av varmvatten.

Döm om vår förvåning när vi jämförde våra kostnader för el med en grannes i bolaget. Trots att vi hade en mycket stor del av vår energiförbrukning under natten medan grannen inte hade det, betalade vi mer per kWh än grannen. När jag ringde Mariehamns elnät för att får svar på varför, upplystes jag om att det är grundavgiften som är orsaken – grundavgiften är betydligt högre för den som använder sig av nattström. Det blir alltså billigare för oss om vi värmer vårt varmvatten dygnet runt och inte bara under natten.
Jag kan förstå om orsaken är att det är fråga om dyrare installationer när man vill ha nattström, och att elbolaget därför vill undvika sådana nyinstallationer i enskilda hushåll. Men att man nu genom grundavgiften vill uppmana konsumenter, som har installation sedan 40 år tillbaka, att sluta använda nattström, förstår jag inte. Hoppas jag kan få en förklaring av elbolaget.

Kurt Waller

Hittat fel i texten? Skriv till oss