Foto:

Varför inte med i Opinionsnämnden?

Varför tillhör inte Ålandstidningen Opinionsnämnden för massmedier (ONM)? ONM har till uppgift att tolka god journalistisk sed. Majoriteten av massmedierna i Finland har undertecknat ONM:s basavtal, däribland tidningen Nya Åland.

Media på Åland är en stor maktfaktor och det vore tryggt att som invånare här veta att medierna följer god etiskt ton i sin journalistik och att det övervakas av en opartisk instans.

Annika Måtar
Publisher Daniel Dahlén svarar:
Ålandstidningen följer de pressetiska regelverken och jobbar enligt god journalistisk sed. Om det föreligger några oegentligheter går det givetvis även att ta frågan vidare juridiskt. För tillfället bedömer dock Ålandstidningen att de för nämnden uppsatta förutsättningarna för medlemskap uppvisar brister i svenska språket, varför medlemskap inte är aktuellt.

Hittat fel i texten? Skriv till oss