Foto:

Varför inga svar på min insändare om skulpturen?

För några veckor sedan föreslog jag i en insändare att skulpturen Non-Violence tillfälligt skulle placeras på Ukrainaplatsen i Esplanaden i Mariehamn.

Jag tyckte/tycker att Anders Wiklöfs tidsmässigt geniala gåva till oss ålänningar på självstyrelsens 100-årsdag inte kunde få en bättre placering så länge det blodiga anfallskriget pågår i Ukraina. Genom att placera skulpturen av den knutförsedda revolvern mittemot det ryska konsulatet skulle den inte bara uttrycka ickevåld i allmänhet utan även signalera att vi ålänningar inte godkänner Rysslands barbariska beteende i Europa just nu.
”Bra förslag, men våra politiker är fega, de vågar inte”, är den vanligaste kommentaren jag fått.
Våra politiker har hittills inte kommenterat förslaget.
Kanske för att de är just ”fega”. Men det vill jag inte riktigt tro, kanske sommaren kommit emellan och de inte har hunnit befatta sig med den här sortens frågor.
Men nu tycks den politiska kamplustan ha återvänt; förslaget till tidtabell för skärgårdstrafiken vållar hetsig debatt och har fått fart på våra beslutsfattare efter den behövliga semestern.
Så nu undrar jag vad våra politiska partier tycker om förslaget att placera Carl Fredrik Reuterswärds magnifika skulptur i Ukrainaparken?
Tillfälligt, bara tills kriget i Ukraina tar slut.
Jag vet inte var eller när beslutet om placeringen – den permanenta eller den tillfälliga – fattas men instansen lyssnar nog till de politiska partierna. Det är ju vi – Ålands folk – som fått gåvan och partierna är ju/borde vara, vår röst.
Så, berätta vad ni tycker om förslaget. Och varför.
Glad augusti och välkomna för inspektion av Ukrainaplatsen. Klockan 17 finns intresserade och vänliga guider på plats. Varje dag.

Mosse Wallén

Hittat fel i texten? Skriv till oss