Foto:

Varför har inte kommunalanställda lika bra löner som landskapsregeringen?

När det blir dags för den kommunala sektorn på Åland att förhandla fram ett nytt kollektivavtal, ta då och jämför er lite med landskapsregeringen som också är en skattefinansierad verksamhet. Dags för anställda inom den kommunala sektorn att värderas lika högt och ha lika bra löner som inom Ålands landskapsregering. Båda har många jämförbara eller identiska tjänster.

När den kommunala arbetstagaren inom AKTA får nöja sig med erfarenhetstillägg efter 5 år och 10 år, har den landskapsanställde rätt till motsvarigheten kallad ålderstillägg efter 3 år, 5 år, 8 år, 11 år, 15 år och 18 år. Hur kan det komma sig?
Utöver mångfaldigt fler ålderstillägg får den landskapsanställde fortsättningsvis ett allmänt lönetillägg varje månad, som ger varje anställd nästan 1 500 euro extra per år. Hur kan det komma sig?

När landskapsregeringen förnyar sitt kollektivavtal brukar de anställda få löneförhöjningen retroaktivt från och med när det gamla avtalet löpte ut. Inom den kommunala sektorn brukar man inte betala något retroaktivt. Hur kan det komma sig?

Utöver detta får de landskapsanställda kaffe på arbetsgivarens bekostnad. Inte bara en gång per dag, utan två gånger per dag. Inom till exempel Mariehamns stad får de anställda själva bekosta sitt pulverkaffe, ordna gemensam kaffekassa eller betala en slant i kaffeautomat beroende på var inom staden de jobbar. Hur kan det komma sig?
Dessa stora skillnader verkar gå obemärkt förbi de som klagar på kommunernas ekonomiska situation men som inte ställer krav på besparingar inom landskapsregeringens allmänna förvaltning och inom landskapets skolor. Det är ett och samma Åland vi bor på. När ska landskapsregeringen tvingas spara? Lönestopp där tack, tills kommunerna har kommit i kapp lönemässigt.
Kommunanställda är också värda skäliga löner och gratis kaffe. För varför är det okej att landskapets anställda har många fler ålderstillägg och andra förmåner än de kommunalt anställda? Det är det inte och bör beaktas på allvar när det nya kommunala avtalet ska förhandlas fram.

Rättvisa löner

Hittat fel i texten? Skriv till oss