Foto:

Varför glömmer ÅHS hemtjänsten?

Ett fyrtiotal kvinnor och män jobbar inom hemtjänsten i Mariehamn. De har snart jobbat ett år med munskydd och visir, och besökt stadens gamla. Våra föräldrar och deras föräldrar. Nu har vaccinet äntligen kommit till holmen, men ÅHS har bestämt att inte vaccinera hemtjänstens tappra personal ännu.

Landskapsläkaren bestämde istället att först vaccinera de allra äldsta och nu börjar man vaccinera de ”yngre äldre”. Tanken måste väl vara att de fyrtio närvårdarna inom hemtjänsten inte behöver vaccin – sedan när alla de gamla är immuna?

Gör man så för att spara skattepengar? Men vad händer just nu, när hemtjänstens personal besöker 10-15 klienter varje dag, Före alla gamla ännu är vaccinerade? Sedan kan man ju med rätta fråga sig hur lantrådet och ÅHS ordförande tänker? Ytterst är det väl deras ansvar att någon eller några tänker med fel ända av kroppen?

Otroligt korkat, rakt igenom!

Mats Sandberg, debattör

Hittat fel i texten? Skriv till oss