Foto:

Var är pengarna till npf-barnen?

Den 29 mars släpptes rapporten ”Barn, elever och studerande med neuropsykiatriska funktionsvariationer. En utvärdering för fortsatt utveckling av utbildningssystemet på Åland.”

Den 2 april tillfrågades Ålands autismspektrumförening om att sitta med i en arbetsgrupp för det fortsatta arbetet och den 10 maj hölls en genomgång av rapporten. Efter det har det varit tyst. Trots flera mail och förfrågningar till utbildningsminister Annika Hambrudd har föreningen inte fått något svar. Blev detta en rapport som kommer att bli en hyllvärmare? Vad hände med arbetsgruppen som skulle tillsättas? Finns det pengar budgeterade för en uppföljning och förbättring på det som framkom i rapporten? Blir det vidareutredningar om resursskola eller ska vi se ännu fler barn och ungdomar bli hemmasittare?
I den senaste tilläggsbudgeten för landskapets avsattes 800.000 euro för en utredning och projekt om psykisk ohälsa för barn och ungdomar. Det är jättebra men detta gäller nya utredningar och planer och projekt som ingen ännu känner till. Men var är pengarna för våra npf-barn? Var är någon landskapsanställd som ska utarbeta projekt för deras välmående? Det finns redan en utredning om hur de mår i skolan och den rapporten visade på många brister. Både utbildningsminister Hambrudd och socialminister Holmberg-Jansson ansåg i våras att detta var jätteviktigt men tydligen föll det i glömska under sommaren.
Det är ett år kvar till valet, vi hoppas på att nästa ministrar prioriterar npf- barnen och -ungdomarna bättre.

Ålands autism-spektrumförening

Hittat fel i texten? Skriv till oss