Foto:

Välkommen till Saltvik – stugägare och andra besökare

Tack för de uppmuntrande orden av signaturen ”stugägare i Saltvik” i en insändare den 30.5.2023 om att kommunen håller hamnen i Hamnsundet i fint skick. Signaturen har även ett antal frågor och funderingar riktade till kommunen gällande bland annat företagare, husbilar och parkering. Som svar på insändaren vill jag från kommunens sida ge nedanstående beskrivning. Insändarskribenten är förstås välkommen att även ta kontakt direkt med kommunen.

Saltviks kommun arrenderar sedan många år tillbaka hamnen i Hamnsundet av landskapet. Hamnen används av allt från gästande båtturister som övernattar, stugägare som hyr båtplats i hamnen och även parkerar sin bil på parkeringen, sommargäster och bofasta som vill äta en glass eller något annat gott vid kaféet och till fiskare som får is till sin fångst från ishuset.
För att sköta Hamnsundets gästhamn har Saltviks kommun skrivit avtal för säsongerna 2022 -2024. Innehavarna av avtalet håller kiosken öppen från den 12 juni till den 13 augusti 2023, alla dagar kl. 13 – 20. Förutom att bedriva försäljning från kiosken och serva gästhamnens besökare ingår bland annat att sköta städningen av servicehuset och kringliggande område samt att fungera som parkeringsvakt. Under sommaren ordnar innehavarna ett evenemang den 7 till 8 juli, vilket kräver anpassning gällande parkeringssituationen för att kunna genomföras.

Som alltid när flera intressegrupper ska mötas på ett och samma område uppstår ibland konflikter mellan olika intressenter. I Hamnsundets fall kan det vara allt från båtgäster som helst av allt skulle vilja slippa ha en parkering nära hamnområdet till stugägare som finner det omständligt att för en helg i juli behöva åka ner till hamnområdet och lasta av för att sedan parkera sin bil på en parkering några hundra meter från själva hamnen.

I Hamnsundets gästhamn samsas årligen gästhamnens besökare, övriga båtfarare, lokalbefolkning och landburna sommargäster samt även yrkesfiskare. De flesta besökare, boende och yrkesfolk har i Hamnsundet hittat en trivsam mötesplats som lever upp sommartid tack vare försäljningen som sker vid sommarkaféet och servicen som erbjuds runt omkring. Även för dig som tar dig vidare ut i Saltviks norra skärgård är Hamnsundet en liten pärla. Välkomna till Saltvik i sommar!

Ewa Danielsson
kommundirektör i Saltvik

Hittat fel i texten? Skriv till oss