Foto:

Vad vore Åland utan en levande skärgård?

En åländsk skärgårdslag ska garantera en levande skärgård. Skärgården och skärgårdens politiska intressen har nonchalerats under decennier. Inför lagtingsvalet 2023 framfördes krav från skärgårdskommunernas sida. Flera kommundirektörer larmade om kommande minusresultat i sina bokslut. Den största orsaken till den ekonomiska nedgången förklaras av otillräckliga landskapsandelar och höga kostnader för KST (Kommunernas socialtjänst). I ett gemensamt PM sammanfattar skärgårdskommunerna situationen och önskar få sina krav beaktade i regeringsprogrammet.

I regeringsprogrammet finns inte några konkreta förslag som strukturellt skulle stärka skärgårdskommunernas allmänna situation. Att slå ihop skärgårdskommunerna möter kompakt motstånd. I stället bör vi i dag utgå från att skärgårdskommunerna består och fundera på hur vi med hjälp av en åländsk skärgårdslag kan ge skärgårdsborna hopp om en bättre framtid.
En åländsk skärgårdslag måste förpliktiga landskapet att beakta skärgårdens särskilda förutsättningar. Pengar och inflytande borde ges skärgårdsborna på liknande sätt som i 1951 års självstyrelselag som hade en bestämmelse som innefattade rekvisitet ”landskapets avlägsna läge och särförhållanden”. Med stöd av den skrivningen öronmärkte landstinget en hel del resurser för skärgårdens del. När landskapet fick fri budgeteringsrätt i 1991 års självstyrelselag kunde skärgårdens intressen inte tryggas av de få lagtingsledamöter som representerade skärgården. Sedan dess har de flesta samhällsfunktioner i skärgården försämrats.
I dag kan man säga att skärgårdsborna finansierar sin andel av självstyrelsen men kan endast marginellt utnyttja de gemensamma resurserna. Självstyrelsens resurser kommer i första hand dem till del som bor på fasta Åland.

Om man menar allvar med slagord som att hela Åland ska leva och därmed inkluderar skärgården är det hög tid att inse att det måste till snabba och kraftfulla åtgärder för att specifikt främja utvecklingen i skärgårdskommunerna. För att få till stånd en ny start i skärgården föreslår vi socialdemokrater att en lagstiftningskommitté tillsätts för att ta fram en åländsk skärgårdslag.

I kommittén bör alla skärgårdskommuner ha representation och målet bör vara att ta fram en lag som garantera skärgårdskommunerna skola, barn- och äldreomsorg samt representation i ÅHS, Ålands kulturdelegation och andra för skärgården relevanta landskapsorgan. Det är ett stort och krävande arbete som kräver solidaritet med skärgårdsborna samt kreativitet och mod att använda självstyrelsen så att våra unika skärgårdsmiljöer består av levande samhällen med människor som har de verktyg som behövs för att ta ansvar för sina samhällens framtid.

Mia Hanström (S)
Barbro Sundback (S)
Jaana Pettersson (S)
Kicki Blomqvist (S)
Ingemar Johansson (S)
På uppdrag från Socialdemokraternas medlemsmöte 13 februari 2023

Hittat fel i texten? Skriv till oss