Foto:

Vad är skadligt?

Finlands försvarsministerium planerar att hålla en gemensam försvarsdag på läroanstalterna och jag har några kommentarer till detta. På Ålandstidningens debattsidor ondgör sig äldre åländska politiker över att åländska ungdomar ska deltaga i denna försvarsdag.

Jag förstår inte vad som är skadligt i att få information om vårt lands försvar. Det finns många ungdomar som i dagens samhälle och konfliktfyllda omvärld är intresserade av försvar och beredskap. På Åland finns det ett flertal ungdomar som på ett föredömligt sätt gjort sin värnplikt och bidragit till Finlands försvar. En försvarsdag skulle ge behövlig information åt dem som funderar på militär utbildning. Det kan varken skada självstyrelse, neutralisering eller demilitarisering. En militär utbildning är även en tillgång för den civila beredskapen.
Då jag som volontär på senare tid hjälpt till med rehabilitering åt krigsdrabbade delar av den ukrainska befolkningen, vet jag att en militär utbildning är en tillgång i alla former av humanitära kriser.
Jag vill på samma gång tacka de som på hemmaplan ställt upp och hjälpt det ukrainska folket.
Då vårt land numera ständigt utsätts för hybridattacker krävs även utbildning hur man handskas med dessa. Samhällsviktiga system slutar plötsligt att fungera och man har svårt att försvara sig mot denna form av krigföring. Även på fredens öar behövs i dagens läge all form av beredskap.

Elof W

Hittat fel i texten? Skriv till oss