Foto:

Vad är priset för en fri horisont?

Det är det vi ålänningar borde fundera på när vi diskuterar den havsbaserade vindkraftens vara eller icke vara. Var och en borde ställa sig vid en strand som vetter ut mot havet och fråga sig själv vad den fria horisonten har för värde. För mig är svaret ovärderlig.

Om eller när vindenergijättarna börjar ploppa upp runt om oss så är de här för att stanna. När det första kraftverket väl börjat byggas så finns det ingen återvändo. Om de storskaliga planerna verkställs så är Åland snart omringat av giganter och vår skärgård är för evigt förvandlad från en närmast orörd miljö till ett vidsträckta industriområde. Den förvandling som är på väg att ske är oåterkallelig, helt oberoende av hur finurliga avtal som kanske ingås om hur giganterna ska hanteras den dag deras livscykel nått sin ände.
När man monterar vindmöllor som är närmare 300 meter höga så gör man ingrep i denna oskuldsfulla miljö som Aldrig går att återställa. Oberoende om byggnationerna sker från havets botten och uppåt eller om fundamentet gjuts på mindre holmar och skär så är ingreppen permanenta. Det råder delade meningar om hur lång livslängden är på ett modernt vindkraftverk, runt 30 år är en ganska vanlig uppfattning kring detta och vem vet vad som ligger i ”röret” när det kommer till så kallad hållbar energiproduktion och hur dessa innovationer kommer att påverka inte bara den faktiska hållbarhetstiden utan framför allt den ekonomiska hållbarhetstiden. För allt handlar det till syvende och sist om pengar och ingenting annat.

Det råder fortfarande brist på kunskap om konsekvenserna av storskaliga vindkraftsparker i havsmiljö. Det finns knappt någon kunskap alls gällande vilka effekter vindmöllornas lågfrekventa ultraljud har på maritima djur och växtligheten, men sannolikt är dessa effekter betydande eftersom ljud har en helt annan bärighet under vattenytan. Både fåglar och fiskar kommer att påverkas frågan är bara i hur stor utsträckning.

Även gällande vilken betydelse industrialiseringen kan tänkas få för det åländska samhället som helhet är uppfattningarna bland folk i mångt och mycket präglad av okunskap och felaktiga antaganden. En del verkar fått för sig att den el som produceras kommer ålänningarna till gagn direkt vilket är helt fel. Det är högst tveksamt om elledningarna ens kommer att gå via fasta Åland. Det finns även de som fantiserar om att vindkraftsindustrin kommer att ge mängder med arbetstillfällen på Åland vilket nog är att hoppas på för mycket. Troligtvis kommer produktionsbolagen när produktionen är i full gång på sin höjd ha några enstaka anställda med Åland som bas.

Vilka de ekonomiska konsekvenserna blir är oberoende vem man frågar en fråga där svaren på sin höjd är kvalificerade gissningar möjligtvis blandat med förhoppningar. Vindkraftsbolagen kommer att betala fastighetsskatt för sina anläggningar hur mycket kommer att variera från plats till annan. Utöver den blygsamma fastighetsskatten har det talats om arrenden för möllorna och that’s it.

Gott folk, jag är inte konsekvent emot vindkraft. Om det skulle vara tal om måttliga ingrepp i vår orörda skärgård eller om det som produceras skulle komma oss ålänningar till gagn i form av låga elpriser skulle min inställning vara en annan. Men några få arbetstillfällen, lite fastighetsskatter och arrenden är på tok för lite i för att jag ska vilja offra den fria horisonten.

Conny Nylund (Ob)

Hittat fel i texten? Skriv till oss