Vaccineringen mot covid-19

Foto:

Jag tycker det är jättebra att man fått fram ett vaccin och att vi ändå så pass snabbt fick möjligheten att börja vaccinera på Åland.

Men hur har ÅHS tolkat sin egen prioritering vid vaccineringen mot covid-19, då man redan första veckan vaccinerat administrativ personal som ej har någon patientkontakt? Finns det fler undergrupper som ni inte presenterats?

Varför säger också ÅHS att man inte sparar på den andra dosen till de som erhållit en första dos, när man i samma stund säger att man inte är säker på leveranserna av vaccin? Allt är väldigt osäkert när det gäller leveranser och tidsplaner, men det man vet är väl att en andra dos bör ges efter 21 dagar för att uppnå fullgott skydd?

Sjukskötare på Åland

Hittat fel i texten? Skriv till oss