Foto:

Utöka servicen för personer utan hörsel

Den 23 september är det den internationella teckenspråksdagen och den 24 september (sista söndagen i september) är det internationella dövdagen. I dagens moderna samhälle kan döva personer ofta höra med hjälp av hörapparater och cochleaimplantat, men inte alla. Den grupp som inte alls hör glöms lätt bort, eftersom de även är en väldigt tyst grupp.

Personer med grav hörselnedsättning har rätt till skrivtolk via FPA. Det finns bara några svenskspråkiga skrivtolkar i Finland, ingen av dem på Åland. Däremot finns här flera fantastiska teckenspråkslärare, och ännu fler personer som i sitt arbete använt teckenspråk tillsammans med personer utan hörsel. Cochleaimplantatets intåg har minskat behovet av teckenspråkskunniga assistenter, vilket leder till att barnen inte längre lär sig teckenspråk flytande. Ifall någon del av utrustningen går sönder blir användarna utan hörsel. Har de då inte vana att använda teckenspråk, eller saknar förmåga att läsa, så står de helt utan språk i väntan på reparation. Här finns en utsatthet då reparationer av cochleaimplantat inte utförs på Åland, utan kräver resa till Sverige eller Finland. Att som ovan resa utan hörsel kan vara en väldigt obehaglig upplevelse, då personen är van att ta del av passagerarinformation och varningssignaler med sin assisterade hörsel.
Det finns personer som inte har något hjälpmedel. Det kan bero på hörselförlustens art, eller på personliga val. Det innebär att det finns personer i vårt samhälle som helt enkelt inte hör. För dem är text-tv:s textningsfunktion otroligt viktig, likaså aktuell samhällsinformation tillgänglig i textform. De står utan möjligheter att ringa och boka en tid, utan måste ta hjälp av någon, om internetbokning inte är tillgängligt.
Att ringa 112 är möjligt, däremot hör personen inte när operatören svarar eller om denne ställer några frågor. Det går att registrera sig för ett år i taget för att kunna skicka textmeddelande, men informationen på hemsidan är knapphändig. Från 2025 kommer en funktion för direkt textsamtal som ett resultat av EU:s tillgänglighetsdirektiv. För användare av 112suomi-appen finns möjlighet till videochatt med finsk teckentolk på vardagar 8–16.
Vi ser fram emot utökad samhällsservice för personer utan hörsel, och hoppas att det kommer arrangeras utbildning för svenskspråkiga skrivtolkar, gärna på Åland, de närmsta åren.

Ålands Hörselförening
genom verksamhetsledare Linda Wideman-Törnvall

Hittat fel i texten? Skriv till oss