Foto:

Utbildning mindre viktig än motion?

När den tekniska utbildningen på Åland fyllde 70 år höll jag festtalet. Min rubrik var “Teknisk utbildning på Åland om 30 år”, det vill säga jag funderade runt hur utbildningen skulle se ut vid 100-årsjubileet. Det har nu gått 16 av de 30 åren. När jag nu vid städning i datorn stöter på och läser genom talet, där jag funderade över ålänningars motvilja mot utbildning – skolor kallades högfärdsinrättningar när man försökte införa dem för drygt hundra år sedan – föll mina ögon på följande formulering: “Man bygger hellre idrottshallar, badhus och golfbanor än satsar på sin högskola. Man tycks tycka att det är viktigare att ålänningar tvättar sig än att de utbildar sig.”

Mycket har inte hänt på 16 år. Läser i Världsbladet denna vecka om en ny friidrottsarena och om planer på en ny gymnastikhall. Men eftersom några större satsningar på badhus inte verkar vara aktuella just nu kunde formuleringen rörande våra politikers prioriteringar idag ändras en aning: “Man bygger hellre idrottshallar, badhus och golfbanor än satsar på sin högskola. Man verkar anse att det är viktigare att ålänningar motionerar än att de utbildar sig.”

Kurt Waller

professor emeritus

Hittat fel i texten? Skriv till oss