Foto:

Tunnelseende i upphandling av VIS-systemet

ÅHS är på väg att vända sig till ett rikssvenskt bolag – Cambio - för att anskaffa det nya VIS-systemet. Till en ofattbar kostnad. Miljonerna rullar.

Om beslut om anlitande av leverantör inte fattas inom kort kommer landskapet att gå miste om bidrag för projektet ur EU-medel.
Sådan stress kan förorsaka en förhastad och misslyckad upphandling. Vars följder man kan få leva med i många år. Här gäller det verkligen att tänka långsiktigt.

Det är förvånande att hittills gällande avtal mellan ÅHS och Cambio möjliggör för Cambio att mitt under upphandlingen dramatiskt höja priset för sina produkter och dessutom få förståelse för detta hos de som på ÅHS:s vägnar sköter upphandlingen.

ÅHS borde sträva till att anlita ett inhemskt företag som leverantör eftersom det är frågan om tillämpning finska vårdrutiner. Svårigheten ligger i att finna ett svenskspråkigt alternativ.
Nu har ju dock välfärdsområdet i Österbotten tagit i bruk ett VIS-system som från början är byggt för finländska förhållanden och dessutom finns på svenska! Systemet lär täcka ett mycket brett verksamhetsområde dvs specialsjukvård, primärhälsovård, munhälsovård och socialvården.
Allt på ett bräde.
Och till en bråkdel av kostnaden för anlitande av Cambio.
Leverantören Tietoevry är börsnoterad och stor inom området i Finland och internationellt vilket ger en god grund för ett stabilt och långsiktigt kundförhållande.
Om Tietoevrys tillgängliga program inte är helt anpassat för åländska förhållanden rent språkligt så borde deras produkt förmodligen kunna anpassas till åländska krav snabbare och till en bråkdel av den ersättning Cambio kräver. I all synnerhet om eventuellt olösta språkproblem främst finns inom den tekniska servicen, vilket antytts. Och då Tietoevry är ett företag med stor kapacitet och med internationell verksamhet. Inom Tietoevrys organisation finns säkerligen personal med utmärkta kunskaper i flera olika språk.
Eller hur?
Därför har Tietoevrys tydligen lyckats leverera motsvarande program till Örebro. Förstås på svenska också den här gången.
En anskaffning av ett nytt VIS till Åland kunde därför göras med en ny upphandling där man noggrant letar efter lämpliga leverantörer i Finland. Tietoevrys möjligheter att leverera ÅHS:s nya program bör undersökas omsorgsfullt.
På några års sikt verkar det vara tiotals miljoner euro som står på spel.

Nu har det talats om att kostnaden för VIS-programmet skulle kompenseras genom inbesparingar på annat håll inom ÅHS. Detta förefaller vara ett önsketänkande för att rättfärdiga Cambio-affären. Var skulle plötsligt sådana nya inbesparingsmöjligheter infinna sig?
Petter Johansson
Före detta upphandlingschef på ÅHS

Hittat fel i texten? Skriv till oss