Tummen ner för näringsministern och lantrådet!

Foto:

Tummen ner för minister Karlström!

”…men man måste göra olika rimlighetsbedömningar i den verklighet man finns och lever i…”

Alla lever vi i samma coronaverklighet och om alla skulle resonera som Fredrik Karlström, det vill säga göra egna bedömningar, så faller myndighetens rekommendationer platt till marken. Karlström har agerat fel och borde medge detta, inte rättfärdiga sig själv med ”jag står för att jag gjort detta”.

Tummen ner för lantrådet Thörnroos!

”Inte helt okej”.

Lantrådet borde ha sagt, att Karlströms agerande ”inte är okej”!

Att släta över och tona ner det som hon själv tydligt och klart har sagt till oss alla på presskonferenserna klingar plötsligt falskt.

Då julveckan började på måndagen förlängdes plötsligt fem dagars karantän till sju dagar, men tanken på att vi självsvåldigt skulle förkorta dessa sju dagar fanns inte ens.

Förbannad 70+-kvinna med barn och barnbarn i Sverige, som inte kunde träffas under julhelgen eftersom sju dagar i karantän inte var möjligt att få till

Hittat fel i texten? Skriv till oss