Foto:

Ett trivsamt Mariehamn?

Så här skriver City Mariehamn på sin hemsida: ”Välkommen till Mariehamn! Vi arbetar för att Åland ska ha en levande och trivsam stadskärna.”

Vi har förstått att staden till och med strävar efter att få en sorts utmärkelse för trivsam stadskärna. Kommer staden att nå detta? Inte så länge man inte ser till att hålla gator och trottoarer rena.
Vi har vistats i många städer – i Norden och i övriga Europa – i små och stora städer, där man ser till att gatorna, trottoarerna, parkerna och så vidare hålls rena från till exempel tobaksfimpar och skräp av olika slag. Där slängs det också, men på morgontimmarna är sopmaskiner och gatustädare i gång. Mariehamn är inte särdeles stor och staden borde ha resurser (sopmaskiner och personal) att hålla rent. Det bör finns flera sopkorgar, men man behöver inte ha dem så tätt som i Esplanaden.
Vi kan tyvärr inte räkna med att folk slutar kasta fimpar och annat hur som helst. Men om staden – i sin strävan att ha en trivsam stadskärna – synligt och kontinuerligt informerar om konsekvenserna för miljön (undrar hur många rökare vet?) så kanske allt skräp skulle börja sättas dit det hör. Och staden – inte endast stadskärnan – skulle bli trivsammare.
E-cigaretter ser man alltmer ute i Europa. Det bästa vore att sluta röka, men om det inte lyckas eller om man inte vill: välj då e-cigarett: det drabbar enbart rökaren.

Centrumboende

Hittat fel i texten? Skriv till oss