Foto:

Tillsätt gemensam äldreomsorgs- kommitté för Jomala/Mariehamn

Jag konstaterar med stor glädje att mitt initiativ om ett eventuellt samarbete mellan Jomala och Mariehamn har fått en positiv respons. Från båda sidor. Detta gick ut efter en granskning om ett samarbete mellan nämnda kommuner inom äldreomsorgen och särskilt angående ett demenscenter för att kunna täcka ett ökande behov i frågan på ett effektivt och tryggt sätt.
Den ekonomiska realiteten kräver enligt mig lösningar som är inriktade på en utökad kommunikation och ett komplimenterande kompetensutbyte med nyttjande av tillgångar utöver våra kommunala gränser.

Motionen jag lämnade in till Jomala kommunfullmäktige den 14 november hade som mål att ge ett incitament för en lösningsorienterad och resultatöppen diskussion i ämnet. Ser jag på den demografiska utveckling är det klart för mig att det blir ont om tid och vi beslutsfattare som är ansvariga i frågan i vilket håll vårt samhälle ska gå bör skynda på lite. Nämligen i frågan hur vi kan uppfylla lagarnas krav om en god och säker service för våra medborgare. Det finns olika kärnuppgifter den offentliga sektorn ska sköta. En av de största är vårdsektorn.
Den tillsatte politiska kommittén i Jomala kom till resultatet att man bör satsa på en större ESB (effektiviserad service boende) enhet som omfattar cirka 50 boendeplatser. Även jag ser nödvändigheten av en sådan. Frågan som uppstår för mig är hur vi tillgodoser klienternas behov med demensdiagnos. Förutsättningen ska nämligen vara att en sådan boendeplats kan uppfylla kriterierna om omhändertagandet av klienter med en relativ lindrig demensdiagnos eller med en demenssjukdom i ett tidigt skede. Problemet är att de på längre sikt kanske inte kan vara kvar på ett vanligt ESB-boende på grund av ett större behov av en mera anpassad vård då sjukdomen ofta snabbt fortskrider. Så inte bara behoven av en allmän äldrevård kommer att stiga utan även den specialiserade vården kommer att kräva mera fokus i framtiden.
Mitt konkreta förslag är att man antingen tillsätter en sådan kommitté/utskott som Jomala inrättade i frågan då, ska inrättas även för Jomala och Mariehamn nu. Och detta i brådskande ordning. Vi har ingenting att förlora med det men vi kan gå miste om mycket om vi inte utnyttjar alla möjligheter vi har.

René Janetzko (Ob)
Fullmäktigeledamot i Jomala kommun

Hittat fel i texten? Skriv till oss