Foto:

Teknik finns redan för förnybara fartygsbränslen

Åland vill ha det så kallade ö-undantaget från EU-utsläppshandel för sjöfart. Utsläppshandeln börjar gradvis 2024 och blir heltäckande 2025, ö-undantaget avslutas 2030. Som viktig motivering har vi fått höra att teknik och bränsle inte ännu finns till fossilfri sjötrafik. Argumentet är faktiskt en bluff!

Redan i dag finns både teknik och förnybara fartygsbränslen. All teknologi finns kommersiellt tillgänglig. De nyaste fartygen kan gå med på en gång eller med små justeringar, på äldre fartyg blir det svårare, på de äldsta kanske inte lönsamt. Problemet är att organisationen av det hela är komplicerat. Hela kedjan omfattar rederier, fraktföretag, varuleverantörer, passagerare med flera. Alla parter bör vara med och betala tilläggskostnaden. Viss kvittosystem ska finnas för att systemet ska bli trovärdigt mot parterna och konsumenterna. Detta är viktigt också för marknadsföringen, att möta växande medvetenhet för den gröna omställningen.
Förra hösten startade den så kallade ”Grön sjöväg”. Projektet heter Decatrip. Meningen är att skapa koldioxidneutral sjöväg till rutten Åbo–Stockholm, så kallad ”grön farled”. Både frakt och passagerare ska transporteras koldioxidneutralt. Åbo Akademi utvärderar projektet, också för samhällseffekterna.
Viking Line är med och har hunnit längst! Passageraren väljer frivilligt vid resebokningen alternativet att betala biobränslekostnaden 4,70 euro. Sedan köper Viking Line med dessa pengar biobränsle. På början blir det inte stora volymer, men den köpta biobränslen kan blandas med konventionella bränslen. I sin miljörapport berättar rederiet hur många kunder som har valt tilläggsalternativet och hur mycket biobränsle man har. Gällande frakten, som exempel kostar en transport av 900 euros tvättmaskin en euro extra.
Globalt är sjöfartens andel av växthusgaserna två procent av alla utsläpp. Sjöfarten på Östersjön har högre andel utsläpp beroende på att här kör man med högre fart.
Micke Larsson har rätt i Dagens debatt i Ålandstidningen den 12 augusti!

Rauli Lehtinen (HI)

Hittat fel i texten? Skriv till oss