Foto:

Ta ansvar på väg över bron

Det är verkligen en komplex tid vi lever i. När Marsundsbron invigdes 1959 var det en milstolpe för regionen, och sedan dess har den varit en pålitlig passage för bilister samt gång- och cykeltrafikanter. Nu när vi står inför den första stora förändringen i hur den lätta trafiken hanteras, möts vi av oro och uppfattningen att det är farligt. Men det är viktigt att komma ihåg att förändring ofta kommer med en anpassningsperiod.

Södra brofästet är på Öra by, och det norra brofästet på Kalvholmen i Mörby, står som symboler för samhällenas sammanlänkning.
Det är avgörande att varje individ tar ansvar för sina handlingar, särskilt när det gäller säkerheten på våra vägar och broar. Med gemensamt ansvarstagande och tålamod kan vi navigera genom denna övergång och hitta en långsiktig lösning som gynnar alla. Även om den nuvarande ordningen kanske inte är den optimala, är det ett steg i rätt riktning mot en säkrare och mer organiserad framtid för vår trafik.

Ralf Laine

Hittat fel i texten? Skriv till oss