Foto:

Svårt att styra utan ratt

ÅHS snabba kostnadsutveckling ges stort utrymme på ledarsidor, i debatter och sociala medier. Med all rätt. Lösningen är inte att fortsätta som i dag och hoppas på det bästa, för snöbollen bara växer. Lösningen är heller inte att höja avgifter eller fatta kortsiktiga panikbeslut som drabbar ålänningen. Det första som behöver ske, som skapar de bästa förutsättningarna till ett framåtriktat styrelsearbete, som utmanar och stödjer ÅHS ledning och personal på bästa sätt, är att professionalisera ÅHS-styrelse.

ÅHS med en budgetomslutning på drygt 100 miljoner euro har självklart behov av en bred kompetensbredd i sin styrelse. Ålands resurser att hänga med i den snabba omvärldsutveckling som sker inom sjukvård är begränsade och därför är kravet på en sakkunnig styrelse fundamental. Kompetensen behöver sökas utanför den politiska sfären. Detta tankesätt bör genomsyra alla landskapets myndighetsstyrelser, men börja i ÅHS.
Att välja partibok före spetskompetens är en form av politisk nepotism som inte hör hemma på Åland 2023. Att styra och driva ÅHS framåt utan spetskompetenser i styrelsen är som att svänga en bil utan ratt. Därför bör utvecklingen av ÅHS inledas med att tillsätta en professionell styrelse. Det är för mig en självklarhet.

John Holmberg (Lib)

Hittat fel i texten? Skriv till oss