Foto:

Straff och skadestånd

Känslorna går höga efter elhybridskandalen och frågor om straff och skadestånd förs fram. Så hur är det med den saken och vem är skyldig att reda ut det hela? Tja det är inte lätt men så här: Regeringen verkar under tjänsteansvar. Bryter man det gör man sig skyldig till brott mot tjänsteplikten och kan straffas enligt strafflagen. Det kan i sin tur medföra skadeståndsskyldighet men behöver inte göra det automatiskt.

Av det som framkommit hittills föreligger det sannolikhet för att beslutet att häva avtalet uppfyller strafflagens rekvisita för brott mot tjänsteplikten. Vem ska i så fall utreda detta? Ja inte är det regeringen och ännu mindre lagtinget utan det är polisen.
Vem ska initiera en sådan utredning? Igen inte regeringen och inte lagtinget utan det kan vem som helst. Därtill har polisen självmant en skyldighet att göra det om de anser att det finns skäl till att misstänka brottsligt förfarande. Också allmänna åklagaren har denna skyldighet. Om åtal väcks vem riskerar då att bli dömd? Lantrådet och infrastrukturministern ligger förmodligen pyrt till. Däremot blir knappast de övriga ministrarna vare sig skyldiga eller åtalade. Men som alltid är osvuret bäst.

Ett eventuellt skadestånd följer andra regler. Här är det den skadelidande som har initiativrätten, det vill säga landskapet Åland företrätt av dess regering. Lagtinget har knappast någon sådan rätt däremot kan lagtinget hemställa hos regeringen att de tar ett sådant initiativ.

Vad lagtinget nu bestämt att utreda och avsikten med det är milt sagt något oklart. Har då regeringen en skyldighet att ta ett initiativ och vad skulle det då vara? Igen, regeringen verkar under tjänsteansvar. Här är det fråga om väldigt stora summor så risken är beaktansvärd att om inte regeringen tar upp frågan och inte beställer en utredning att regeringen då riskerar att bryta mot tjänsteplikten, vilket alltså kan vara straffbart. Det gäller att verkligen hålla tungan rätt i mun.
Vad ska regeringen göra efter att en skadeståndsutredning gjorts? Allt beror förstås på vad utredningen visar men regeringen kan låta lagtinget behandla frågan. Igen, lagtingets beslut är knappast bindande för regeringen men politiskt är man skyddad och faktiskt i rätt stor utsträckning även juridiskt.
Även om utredningen visar att det finns grund för skadestånd har regeringen möjlighet att med hänvisning till de ansvarigas förhållandevis små resurser avstå från skadestånd och då blott löpa den politiska risken.
Invecklat? Bara förnamnet. Vad kommer regeringen att göra? Antagligen hoppas att Centerns drottningoffer och lagtingets utredning ska räcka.

Johan Dahlman

Hittat fel i texten? Skriv till oss