Foto:

Storskalig exploatering av Ålands havsområden

Reflektioner efter att ha lyssnat på seminarium hos Ålandsbanken där OX2:s representant presenterade deras satsning på storskalig havsbaserad vindkraft norr och söder om Åland. Omfattning gäller ca 300 vindkraftverk i norra havet och ca 300 Vkv i Ålands hav. Dessa skulle i bästa fall kunna leverera effekten 3-4 GW vardera. Det skulle motsvara ca 5 Olkiluoto om man bortser från sammanlagringsfaktorn 0,9 för anläggningarna och kapacitetsfaktorn (ca 40 procent). Om dessa inräknas blir den verkliga producerade energin enligt ovanstående 1,5-2 Okiluoto.

Vad är det som driver vindkraftsaktörer att Åland ska vara en storskalig producent av el till Sverige och Finland? Och detta på bekostnad av vår unika miljö, våra havsområden, marina och landlevande djur och inte minst vi människor. Om detta skulle förverkligas motsvarar det Ålands energiförbrukning på ca 350 GWh/år med ca 70-100 Åland!
Vad är priset för denna rovdrift av Åland och vem kommer stå för notan när korthuset rasar?

Vi ser nu hur illasinnade har skadat Nordstreams ledningarna och vem är så naiv att tro att ett par gigantiska 300 meter höga vindmöllor inte skulle utsättas och hela parken slås ut med relativt enkla medel och hur ställer sig försvaret i Sverige som stoppat flera tänkta vindkraftsparker och Finlands försvar och detta med anledning av inträde i NATO?

Lite fakta från befintliga vindkraftsparker.
Kalkyler från norska Eguinors satsning i Doggers bankar visar på förlust och med sjunkande kapacitetsfaktor enligt Universitetet i Stavanger. Källa: Energinyheter.se. Universitetet i Stavanger, professor Petter Osmundsen
Även i Lillgrund i södra Sverige så har man stängt Yttre Stengrund efter bara tio år bland annat på grund av låg kapacitetsfaktor. Lillgrund som är Sveriges största går också med förlust enligt Vattenfall. Källa: Chalmers tekniska högskolam professor Per Fahén.
Vi ser det skrämmande resultatet av decennier av felaktiga energibeslut och hur vi har förstört världens bästa energisystem som en gång fanns i Sverige efter energibeslutet 1968 med kärnkraftssatsningen i södra Sverige med Barsebäck, Ringhals, Oskarshamn samt Forsmark i Uppland. Allt detta redogör professor Jan Blomgren om i sina studier och forskning.
Den ökande oplanerade energiproduktionen kommer slå ut mängder med tung industri, småföretagare och helt förändra ett samhället där man visste att det alltid fanns el till ett pris man visste. Med vindkraft måste det ersättas alla de dagar då det inte blåser. Och för att citera Jan Blomgren ”så nu skiter vi i miljön det blir come back för olja kol”. Och Kallvalsverket och uppstart av kolkraftverk i Tyskland samt Finska kolkraftverket Meri-Porin med 560 MW.

Till sist en tanke på det jag ser från Lotsberget med det blixtrande skenet från Långnabba samt oljud för de boende och tänker hur skulle det kunna bli med denna galenskap.

Hinderbelysning på vindkraftverk över 150 meter ska ha högintensivt vitt blinkande sken enligt gällande bestämmelser. Ett 300 meter högt vindkraftverk kommer synas från horisonten ca 6 landmil. Och det intressanta och kloka inlägget av Sophia Sundelin. (Pausa Nu!)
Vi kan bättre och först och främst arbeta för ett självförsörjande Åland med planerbar energi och det är val nästa år.

Kent Lansing

Hittat fel i texten? Skriv till oss