Foto:

Stoppa den vansinniga upphandlingen av VIS

Politiker, tänk efter före nu gällande VIS. Brådskan kan inte vara avgörande i en så här gigantisk investering. Särskilt inte då det är oklart om Åland ens får tillgång till det åtråvärda resiliensstödet från EU.

Se och lär av vad leverantören Cambio gjort på Färöarna samt den process som bolaget är indraget i i Sverige till följd av upprepade förseningar av leveranser till nio sjukvårdsregioner.
Se också på de fördelar Åland har att vara involverade i ett VIS-system som redan används på fastländska sidan. Och är upphandlingen ens laglig då det endast finns en anbudsgivare i ett förfarande som kallas konkurrensutsatt dialog?
Hur stor är sannolikheten för besvär som riskerar att försena upphandlingen långt mer än den tid som behövs för att göra en ny, regelrätt och förnuftig upphandling?

Analysera också varför upphandlingen har tagit så lång tid, så pass länge att tekniken och omvärlden hunnit förändras och utvecklas under tiden. I dag finns andra leverantörer av fungerande VIS-system som därmed kan konkurrera om uppdraget.

Se också med objektiva ögon på ÅHS-chefens roll i detta och argumentet om att vissa ”nyckelpersoner” redan hunnit skaffa sig kompetens om Cambios VIS-system Cosmic. Den mest framträdande nyckelpersonen torde vara ÅHS-chefens man. Det här stinker nepotism långa vägar, utan att politikerna ingriper. Den politiskt tillsatta ÅHS-styrelsen framstår som fullständigt tandlös och bakom flötet.
Tillsammans med upphandlingsfiaskot med elhybridfärjan framstår det här, mycket mer omfattande beslutet – ifall det godkänns – som den slutliga bekräftelsen på att Åland varken har kompetens eller politisk mognad att styra över sin egen autonomi.

Stoppa vansinnet nu! Gör en ny upphandling med flera konkurrerande anbudsgivare. Städa upp i chefsledet inom ÅHS samt i övriga tjänstemannaled där det ryker in. Och framför allt, bygg beslut om upphandling på objektiv kompetens. Finns den inte i huset måste den upphandlas.

För självstyrelsens och ålänningarnas bästa.

Ove Andersson

Hittat fel i texten? Skriv till oss