Foto:

Stoppa regeringen från att gå till hovrätten

Redaktör Jonas Bladh går som katten kring het gröt i sin ledare den 22 juni i Ålandstidningen. I stället för att utkräva ansvar av regeringen Veronica Thörnroos för nederlaget i tingsrätten med en nota på minst 12 miljoner totalt surrar Bladh på om tidigare lantråds ansvar för kortrutten. Inte särskilt klädsamt rent journalistiskt.

Det avtalsbrott som dömts ut svarar regeringen Veronica Thörnroos uteslutande för tillsammans med de partier som stöder regeringen. Dit räknas också Moderaterna på Åland. Oberoende av hur Moderaterna försöker slingra sig ur sin del av ansvaret är de en del av regeringen och har inte på något synligt sätt i aktiv politisk handling tagit avstånd från regeringens beslut att häva avtalet. Moderaterna försöker som man säger äta kakan och ha den kvar.
Alla diskussioner om kortrutt är oväsentliga i frågan om avtalsbrottet. Domstolen agerar oberoende och deras beslut är klart och förefaller synnerligen övertygande. Frågan är vem som ska betala och vem som tar ansvar. Jonas Bladh går regeringens ärenden i sin ledare så länge han blandar in tidigare beslut om kortrutten. Väljarna avgjorde den frågan i senaste val. Regeringen Katrin Sjögren fick inte förnyat förtroende.

I ett parlamentariskt system kan regeringen bara sitta kvar vid makten om man har lagtingets förtroende. I det nu uppkomna läget när regeringen dömts att betala 10,6 miljoner euro plus räntor på grund av sina dåliga beslut är det normal parlamentarism att oppositionen ställer regeringen och dess stödpartier mot väggen. Om oberoende medier på Åland inte belyser den misstro som uppkommit på grund av regeringens agerande kan vi offentligen utropa oss till Bananrepubliken Åland.

Ett annat märkligt resonemang i Bladhs ledare går ut på att en förtroendeomröstning inte förändrar något i fråga om den kollaps av skärgårdstrafiken som inträffat. Ett retoriskt grepp utan förankring i verkligheten. Om någon gör av med Bladhs pengar får han dem inte tillbaka av sig själv. Den ansvariga måste ställas till svars och dömas att betala tillbaka Bladhs pengar med ränta. Eller ska vi uppfatta Bladh som så att han inte bryr sig om ifall han får pengarna tillbaka eller inte.

Nu är det viktigt att stoppa regeringens eventuella planer på att överklaga tingsrättens dom till hovrätten. Risken för att förlora och göra av med ännu mera av skattebetalarnas pengar är uppenbar. Miljonerna rinner iväg och regeringen sitter kvar. Av överlevnadsskäl kunde man tänka sig att Centern och de övriga regeringspartierna skulle ha intresse av att få saken utagerad före valet om ett drygt år. Om plågan fortsätter kommer regeringen troligen att bli helt handlingsförlamad på grund av interna slitningar. Går regeringen vidare till hovrätten kommer den här surdegen att fortsätta jäsa och spränga regeringen Veronica Thörnroos om inte förr så i nästa val.

För att komma ur den kris Åland befinner sig i är det bäst att regeringen erkänner sin skuld, talar om varifrån pengarna skall tas och byter ut några ministrar för att uppnå förtroende.
Parlamentarism betyder att ta ansvar. Därför måste regeringen tjäna parlamentets och folkets förtroende för att sitta kvar vid makten. Pampväldets tid är förbi eller borde åtminstone vara det. Att misslyckas och förlora hör till politikens vardag. Så och på det självstyrda Åland.

Barbro Sundback (S)

Hittat fel i texten? Skriv till oss