Foto:

Stöder Ålandsbanken exploatering av naturskyddsområden?

Ålandsbanken profilerar sig som en bank som värnar om miljön. På deras hemsida kan man läsa om hur de ger pengar till världsnaturfonden och jobbar för att skydda Östersjön. Ett hedersvärt arbete som vi bör vara tacksamma för.

Samtidigt står Ålandsbanken med som en av sponsorerna för Ålands Discgolf Förbund, en förening som vill exploatera ett naturskyddsområde i Mariehamn. Har Ålandsbanken lyft blicken för högt över de Åländska trädtopparna för att se vad man bidrar till på ön där grunden lades för sin verksamhet?

Ovanför kontaktformuläret på Ålandsbanken möts man av orden ”Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!”. Detta bör man leva upp till även här på hemmaplan och inte stödja en förening som har för avsikt att exploatera ett naturskyddsområde.

Om Ålandsbanken faktiskt med sitt sponsorskap fortsätter stödja ett sånt beteende så kommer åtminstone jag att flytta alla mina banktjänster annorstädes.

Valter Sträng

Hittat fel i texten? Skriv till oss