Foto:

Stärk jämställdheten

Finland är tyvärr fortfarande det näst mest våldsamma landet i Europa för kvinnor. Var tredje kvinna i Finland har upplevt våld från sin nuvarande eller tidigare partner. Sittande regering förtjänar dock beröm för att ha lyft flera viktiga jämställdhetsfrågor på den politiska agendan, framför allt det könsrelaterade våldet mot kvinnor. Också reformen av sexualbrottslagstiftningen och skärpningen av besöksförbudslagstiftningen var steg i rätt riktning under mandatperioden. Det är viktigt att nästa regering har minst samma höga ambitionsnivå.

En fråga som uppmärksammats betydligt mindre handlar om ekonomisk jämställdhet. I Sverige har Pensionsmyndigheten infört ett smidigt sätt att, för den som vill, föra över pension till sin partner. Den som har lägre inkomst eller arbetar deltid en längre tid, riskerar att få en lägre pension. Den som tjänar mest kan då välja att föra över framtida pensionsrätt till den som riskerar att få en lägre pension. Du väljer själv under hur lång tid överföringen ska gälla och överföringen upphör automatiskt vid skilsmässa. Också i Finland borde det vara möjligt att dela lika på framtida, intjänad pension. Som riksdagsledamot kommer jag att jobba för att göra det möjligt. Jämställdhet är en fråga om frihet – frihet från förtryck, ekonomisk frihet och frihet är som bekant det bästa ting.

Wille Valve (MSÅ)
Riksdagskandidat

Hittat fel i texten? Skriv till oss