Foto:

Stäng fast eller upp till bevis, ÅMHM

Det Långnabba vindpark har utsatt hela Torps lugna miljö med är tröskande ljud och infraljud som samverkar i olika tider på dygnet. Det är så en MKB-bedömning tycks se ut när man godkände detta projekt. Det är många klagande, med fel ljudmätningar som inte har att göra med verkligheten. Det är verkligen anmärkningsvärt att de drabbade ska få vänta på beslut cirka sju månader på detta misslyckade projekt. Det visar på antalet klaganden, men ÅMHM verkar vara en myndighet i dvala. När ska de vakna och granska
verkligheten?

Men myndigheterna är sådana som inte kan se verkligheten utan att hänvisa till mätinstrument. Det handlar om ljudmätning som är katastrofalt från sin verklighet. Att Torpborna själva ska ta strid med denna vindpark som aldrig skulle ha byggts. Det är ÅMHM som ska hjälpa de drabbade, men de tycks inte vara på den drabbades sida. Man undrar vad denna myndighet ska ha för funktion, den kostar massa euro att hålla vid liv. Med den action som finns är det inte mycket att stoltsera över.
Stäng fast eller upp till bevis: myndigheter ska vara föredömen, men det tycks vara tvärtom.

Men det är så, när samhällsmedel går in i sådana här projekt blir det problem. Det är problem med myndigheter att granska sig själva. Det är verkligen otroligt att detta kan fortsätta i denna takt, det är frustrerande. Sätt myndigheterna under lupp av JK, det är dags att syna denna verksamhet som förenklar utredningarna och som hittar på lagparagrafer för att slippa ta ett beslut. Denna myndighet har tappat verkligheten för gott.

En av många klagande

Helena Boman, ansvarig sektionschef på ÅMHM, svarar:
På ÅMHM hanterar vi ett stort flöde av inkomna ärenden och klagomål är en ärendetyp som vi lägger stort fokus på. Då våra resurser inte täcker det behovet som finns i det åländska samhället skapas en frustration som delas av både klagande, verksamhetsutövare och handläggare. Detta är beklagligt, men tyvärr den verklighet vi måste hantera.

Arbetet med Långnabbaärendet pågår, för att en korrekt bedömning ska kunna göras av eventuell bullerpåverkan måste mätinstrument användas av en ackrediterat företag med kunskaper inom akustik. Detta beror på att bullerstörningar kan upplevas både lägre och starkare beroende på vem som lyssnar samt hens inställning till ljudkällan.
Myndigheten har sedan klagomålen inkommit varit tydliga med att handläggning av bullerärenden tyvärr ofta tar lång tid, detta då det är komplicerande beslut som ska tas och många faktorer att ha i åtanke. Vi har dock full förståelse för att det inte är en tröst när man upplever en störning, men det är en förklaring. Målsättningen är att så fort som möjligt färdigställa föreläggandet där vi kräver ytterligare bullermätningar från verksamhetsutövare för att kartlägga ljudet vid Långnabba.
Myndighetens uppdrag är att utreda om det föreligger någon bullerstörning samt säkerställa att verksamhetsutövaren håller sig inom ramarna för sitt miljötillstånd.

Hittat fel i texten? Skriv till oss