Foto:

Snabbaste lösningen är ett demenscenter i egen regi

Karusellen om ett demenscenter i Mariehamn fortsätter att snurra. Stadsstyrelsens ordförande uttalar sig om äldrenämndens beslut. I sitt beslut ratar äldreomsorgsnämnden
förslaget att skapa ett demenscenter på Trobergshemmets tomt. För dyrt och för stort och alltför tidskrävande konstaterar man. I stället återgår man till nämndens äldreomsorgsplan som säger att staden i egen regi ska bygga ett demenscenter med 60 platser med möjligheter till en till byggnad i framtiden.

Nu verkar stadsstyrelsens ordförande ha egna planer. Vi ska börja samarbeta med Jomala. Det låter i och för sig bra men Jomala har sina planer. Ett förslag att bygga ett eget äldreboende med 60 ESB-platser diskuteras i kommunen. Om det förverkligas vet ingen. Sedan finns det spekulationer om att Oasen skulle bli ett demenscenter någon gång. Oasen styrs av ett kommunalförbund med många kommuner som också har behov av platser för demenssjuka.
Att tänka sig att staden någon gång i en dunkel framtid skulle kunna lösa den brist på boendeplatser för äldre som i dag råder genom att samarbete i detta skede med Jomala förefaller minst lika orealistiskt som Trobergshemsalternativet.

Stadsstyrelsens ordförande säger att ett samarbete med Jomala är en lika snabb lösning som att bygga vid Trobergshemmet. Kanske det men äldreomsorgsnämnden har ju ratat
det alternativet och återgått till att staden ska bygga i egen regi. Råddigt så det förslår.

Staden har utrett frågan om hur och var vi kan bygga ett demenscenter i staden. Fullmäktige beslöt enhälligt att i budgeten för år 2024 uppta ett anslag för att utan dröjsmål kunna sjösätta en kommitté som tar fram konkreta planer och finansiering av ett demenscenter i Mariehamn så fort stadsfullmäktige bestämt hur vi ska ha det. Det snabbaste alternativet är att bygga som det sägs i äldreomsorgsplanen och det är troligen vad en majoritet i stadsfullmäktige vill.
Det är hög tid att förverkliga ett demenscenter i Mariehamn. Jag hoppas att stadsstyrelsen inte sätter flera käppar i hjulet för projektet. Ett demenscenter ger de allra sjukaste och deras anhöriga trygghet. Samtidigt frigörs platser på Trobergshemmet som kan tas i bruk av alla de äldre som har rätt till ett äldreboende men inte i dag kan beredas plats.

Barbro Sundback (S)

Hittat fel i texten? Skriv till oss