Foto:

Skynda långsamt

Skynda långsamt (fetina lente) skulle Sjögrens och Nordbergs regerings valspråk ha varit vid beställningen av den så kallade flakfärjan. Det publicerades aldrig tekniska uppgifter om färjan och inte ens om färjans huvuddimensioner vad jag kunnat hitta. Som maskin, elförsörjning och teknologi, isklass med mera.

Som skattebetalare hade man väl rätt till lite mer insyn i projektet och som intressent och skeppsbyggnadsingenjör från Sveriges forna skeppsbyggadsvarvs Mekka, staden med fem varv, nämligen Göteborg.
Var flakfärjan så skräddarsydd egentligen med öppet bildäck för överbrytande sjö vintertid med nedisade bilar? Skeppsredare Gustaf Erikson lär alltid ha sagt bäst som skett, och det passar ju kanske in här, trots dyra slutnotan för experimentet.

Hans Palme

Hittat fel i texten? Skriv till oss