Foto:

Skrämmande experiment med barns hjärnor

Är våra barns framtid hotad av mobilerna? En enkät utförd av Ålands radio bland åländska lärare avslöjar oroande siffror. Av de 73 inlämnade svaren, ansåg hela 53 lärare att elevernas mobilanvändning stör lektionstiden.

Det är en tankeställare att detta fenomen får fortgå utan att någon vågar höja rösten och säga ”nu får det räcka med detta experiment med en generations hjärnor”. Vårt samhälle behöver modiga vuxna som tar ansvar för att säkerställa en sund utveckling för våra ungdomar och deras hjärnor.
Forskning visar gång på gång att barn och ungdomar inte (inte vuxna heller för den delen) kan hantera mobilens lockelser på egen hand. Enligt den kända hjärnforskaren Anders Hansen är vi evolutionärt programmerade att bli beroende av dem. Beroenden behöver man hjälp med att avsluta.
Det är dags för tydliga regler och ansvarstagande från föräldrar och andra vuxna, innan vi helt förlorar värdefulla förmågor som koncentration, tålamod, motorik, uthållighet, läsförståelse och skrivförmåga.

Vi måste backa ett eller två steg tillbaka innan vi går vidare i utvecklingen. I denna tid med artificiell intelligens, börjar det vara svårt att veta vad som är sant på nätet. En fysisk bok kan vi fortfarande lita på att innehållet är pålitligt och sant. Det är dags att återupprätta värdet av fysiska böcker, pennor och handarbeten et cetera.

Beroendet av mobiler måste minska för våra barns bästa. Låsbara anpassade skåp för mobilen under hela skoldagen utom för de som inte har medicinskt behov av den kan säkert vara en bra lösning.

Linda Jansson (ÅF)

Hittat fel i texten? Skriv till oss