Foto:

Ska grannsämjan avgöra avfallsavgiften?

Bästa Sofie Dahlsten! Förklara för mig hur det kan komma sig att det som är helt avgörande för huruvida mitt lilla hushåll ska betala 7,44 euro eller 22,32 euro i månaden för sophämtningen är:

Om jag kan dela tunna med två grannar som bor lämpligt till.

Om dessa grannars hushåll dessutom är av en av er godkänd storlek och:

Om vi faktiskt står på så god fot med varandra att vi kan samsas om en MiseFyran.

Det känns faktiskt inte som helt lagenliga kriterier för att vissa små hushåll kan komma i åtnjutande av en kraftigt nedsatt sophämtningskostnad men andra inte.

Nina Backlund

Hittat fel i texten? Skriv till oss