Foto:

Sjukvårdens kostnader gynnar hela Åland

Är det inte helt fantastiskt att ett litet samhälle som Åland har en hälso- och sjukvård som innehåller så mycket? Det är lite som humlan som egentligen inte borde kunna flyga, att ett litet örike på drygt 30.000 invånare har så kvalificerad sjukvård på hemmaplan.

Det gynnar hela samhället, det är en trygghet för alla, sjuka som anhöriga, lockar till inflyttning, ger över 800 arbetsplatser, till stor del för högt utbildad arbetskraft och har alla möjligheter att utveckla en kvalificerad sjukvård som mall för andra små samhällen genom nya digitala lösningar.
Vad är då alternativet till dagens åländska sjukvård? Ska vi bara ha en hälsocentral och en akutmottagning? Sparar det pengar? Är det billigare att skjutsa barnaföderskor med helikopter till Åbo? Ska alla icke akuta operationer utföras i Uppsala? Eller ska skattepengar gynna privata Medimar och dess ägare?
Missförstå mig inte! Kvalificerad vård som inte kan ges på Åland ska naturligtvis utföras på våra samarbetssjukhus och vi kan också samarbeta med privata vårdgivare på Åland och annanstans. Allt det där sker ju i dag.
Men vård utanför Åland är så mycket dyrare jämfört med att sköta den på hemmaplan, så där sparar vi ingenting, tvärtom. Därför är också en målsättning för ÅHS att ta hem mer vård och utnyttja den personal och de lokaler som finns.
Men finns det ingen gräns för hur mycket vården på Åland kan få kosta? Självklart finns det det, och det är där som utvecklingsarbetet måste drivas på för att få ner kostnaderna, eller snarare minska ökningstakten.
Risken med radikala besparingsåtgärder är att de som redan har det sämst i samhället är de första som drabbas. De som har egna pengar att köpa vård för klarar sig alltid.

Ulf Weman (S)
Styrelseledamot, Ålands hälso- och sjukvård

Hittat fel i texten? Skriv till oss