Foto:

Självkritik viktigt för alla

I Ålandstidningen fredag den 2 juni, förklarar Cita Nylund på ett alldeles strålande och insiktsfullt sätt varför det är viktigt att inte hoppa till slutsatser på ett, som Cita skriver, ignorant eller enfaldigt sätt. En referens görs till Dunning-Kruger-effekten, DKE, en psykologisk modell som mest refereras till i engelsk litteratur. Den blev inte helt förklarad, och jag vet av egen erfarenhet att DKE är intressant att känna till.

Dunning-Kruger menar att vi har en benägenhet att övervärdera vår egen förmåga i vad det nu må vara; bilkörning, kommunikation, som nu syn på sociala företeelser och problem med mera. Vi har en benägenhet till att först ha en felaktig självbild, och efter det att vi har gått på pumpen så inser vi att vi måste börja om – göra om, göra rätt, visa av skadan – som exempelvis efter en trafiksituation som vi själva har orsakat, eller kanske efter det att vi har läst en sådan insiktsfull text som Cita Nylunds. Detta även om det inte var vi som sände in den insändare från 31 maj i samma tidning som Cita Nylund reagerade mot.
Eller: ju tidigare självkritik och självförståelse kommer, desto bättre för alla.

Kluttpennan

Hittat fel i texten? Skriv till oss