Foto:

Sista minuten att börja värna ”goda relationer”

» Replik

Jag noterar att minister Christian Wikström (Ob) tycker det vara olämpligt av mig att i riksmedia framföra kritik mot den finska regeringen. Jag har i HBL uttryckt min besvikelse över att riksdagen (och särskilt liberala Svenska folkpartiet som tungan på vågen) valde att rösta för ett fortsatt förtroende för de sannfinländska ministrarna Riikka Purra och Wille Rydman.

Den besvikelsen består och den har jag rätt att uttrycka.
Den nyvaknade omsorgen om goda relationer kommer lite väl sent. Konflikterna mellan landskapsregeringen och Finlands regering har avlöst varandra under mandatperioden. Aldrig förr har vi väl upplevt att en Ålandsminister avgått under pågående mandatperiod!
Socialdemokraterna har alltid förespråkat goda relationer till riket. Det är ett viktigt smörjmedel för politiska framgångar, men också för turism, handel, näringsliv och sjöfart som dagligen gör affärer österut.
Situationen är ny och svår. Hur jobbar man med ministrar som står för värderingar långt ifrån ens egna? Måste man respektera allas åsikter även om de inskränker andras demokratiska och mänskliga rättigheter?
Här anser jag att rollerna måste styra. Som minister i landskapet måste man samarbeta med motsvarande ministrar i riket. Det betyder inte att alla andra måste tiga. Jag noterar att Wikström är den andra kandidaten i raden från Obundna som vill begränsa andras rätt att uttrycka sina åsikter.
Oavsett vilken roll jag själv kommer att ha efter valet så kommer de inskränkningar som regeringen Orpo avser göra i strejkrätten, försämringar i socialskyddet, att lättvindigt kunna avskeda folk och sätta upp hinder för invandring att vara svårsmälta frågor för mig och för socialdemokraterna. Jag hoppas vi inom ramen för självstyrelsen kan göra annorlunda.

Camilla Gunell (S)

Hittat fel i texten? Skriv till oss