Foto:

SFP behövs i EU-parlamentet

Ibland hör man sägas att vissa val är viktigare än andra. Våra erfarenheter är att varje val i en demokrati är viktigt. Val betyder att ge ansikten för framtidsbygget.

I EU-valet beslutar väljarna vilka åsiktsriktningar som ges mer makt än andra. I vår oroliga värld är det viktigt hur det nya EU-parlamentet ser ut. Ska EU vara stark, konkurrenskraftig, rättvis och hållbar behövs möjligast många beslutsfattare som står för exakt detta. Det finns inga enkla svar på svåra frågor. Därför är EU-valet ett val av linje och de värderingar vi vill att det folkvalda beslutsfattandet i EU ska reflektera.
På 1990-talet hörde Svenska folkpartiet till de första i Finland som aktivt började arbeta för EU-medlemskap. Det europeiska är en del av partiets självbild och en viktig arena för påverkan. Alltsedan Finland blev EU-medlem 1995 har SFP haft säte och stämma i EU-parlamentet och dess liberala grupp. Det är en grupp som står upp för demokrati, frihet, rättsstaten, frisinnet, social och ekologisk hållbarhet. För dessa viktiga värden har Elisabeth Rehn, Astrid Thors, Henrik Lax, Carl Haglund och NilsTorvalds kämpat under sina år i EU-parlamentet.

SFP:s fortsättning i parlamentet är dock ingen självklarhet. Det krävs aktiv mobilisering bland alla de, som vill att minst en av Finlands 15 parlamentariker ska representera det tvåspråkiga Finland och Åland. Någon som förstår och på riktigt engagerar sig i kustområdenas människor, näringar, särintressen, landsbygd och stad, fastland och skärgård, från norr till söder.

Därför är EU-valet ett viktigt val. EU-valet är ingen folkomröstning om regeringspolitik eller oppositionspolitik utan ett val av vår europeiska spegelbild. Vill vi se oss själva sitta med i EU:s folkvalda församling ska vi också rösta därefter. Kampen om det sista mandatet kan faktiskt stå mellan SFP och Sannfinländarna. Att låta bli att rösta eller i protest rösta på ett annat parti kan i praktiken vara ett stöd för åsikter långt – eller längst – ifrån våra egna. Vill vi det?
Svenskfinlands och Ålands röst i EU står nu på spel. SFP behövs i EU-parlamentet också under de följande fem åren. Därför säger vi, tidigare partiordförande, för SFP: Lägg din röst där den väger tyngst.

Pär Stenbäck, Christoffer Taxell, Ole Norrback, Jan-Erik Enestam, Stefan Wallin

Hittat fel i texten? Skriv till oss