Foto:

Selektiv kunskap

Nu och då kommer de upp i media att de med lägst inkomst eller pension inte får tillgång till de avdrag på skatten som de skulle behöva.

Nu igen så vill de styrande ta bort det Ålandsunika avdraget för mediciner och läkarvård. Men det drabbar inte de som mest behöver det. Varför det då? Jo, de med lägst inkomst betalar ingen eller mycket litet skatt, så då har de ingenting som de kan nyttja avdraget till, man kan inte ha lägre skatt än noll euro, enkelt eller hur? Därtill kommer att avdraget som det nu ser ut bara ger cirka tio procent av avdragen summa tillbaka. Tusen euro i avdrag ger cirka hundra euro mindre skatt.
Det är förståeligt att de som aldrig haft så låg inkomst att de inte betalat skatt inte vet om detta. Men det går ju att ta reda på om man vill och frågar dem som det berör, de som har minst inkomst. Men det väljer man att inte att göra då många tror att de vet allt, vilket inte är fallet.
Om de mest behövande ska få det bättre så måste någonting annat till, bidrag av olika slag, inte skatteavdrag.

Konsument av avdrag

Hittat fel i texten? Skriv till oss