Foto:

Sågen, jag håller med!

Men inte till alla delar. Att betala miljonbelopp för en färja vi aldrig fick är pengar rätt i sjön. Förutom det ekonomiska haveriet skadar det också förtroendet för politikerna vilket din insändare bekräftar. Hela historien är fruktansvärd och en av de värsta sakerna jag har varit med om under min tid som politiker.

Jag hade mycket hellre sett en ny skärgårdsfärja som nu faktiskt skulle ha varit i trafik. Situationen inom skärgårdstrafiken är ytterst oroande och bedömningar gör gällande att vi inom några år kan stå inför en fullständig kollaps. Vi skulle ha behövt färjan!
I underlaget till hela elhybridärendet framkommer att det kunde ha funnits alternativ till en regelrätt uppsägning av avtalet och lagtingets spår var också en omförhandling. Nu kalhuggs det på Gripö/Skorvsö och färjorna blir alltmer funktionsodugliga. I dagarna överlämnas en ändringsbudget till lagtinget som föreslår att en kravställning inleds med projektering och klassificering av nya typmodeller för frigående färjor, mindre frigående färjor samt linfärjor. Vi måste se framåt trots allt.

Katrin Sjögren (Lib)
Lantråd

Hittat fel i texten? Skriv till oss