Foto:

Rösta för kompetens i EU-valet

Europa blir framgångsrikt genom bildning och kompetens. EU behöver bli världens ledande region när det gäller forskning, innovationer och högkvalificerade arbetstagare.

Socialdemokraterna vill satsa på utbildning och nya teknologier och vill säkerställa Europas konkurrenskraft globalt.
Använd din röst och välj ett parti som stärker forskning och utveckling, främjar studentutbyten och erkännande av examina. Socialdemokraterna vill garantera tillräcklig finansiering för forskningsprogram som Horisont 2027 och säkerställa att forskningsresultat är tillgängliga för hela samhället. En ambitiös strategi för högre utbildning är nödvändig för att 60 procent av ungdomarna ska vara högutbildade fram till år 2030.
Europa ska bli en global ledare inom högteknologi och innovationer. Vi behöver rättvisa regler för artificiell intelligens och digital ekonomi som skyddar individer och småföretag. Genom att främja mångsidig kultur och konst stärker vi grunden för innovationer.
Rösta för kunskap och kompetens. Socialdemokraterna främjar forskning, utbildning och teknologisk utveckling.
Tillsammans kan vi bygga en stark och innovativ framtid för alla medlemmar i EU.
@DEBATT/DEBATT_Insändare_signatur:Sara Kemetter (S)

Hittat fel i texten? Skriv till oss