Foto:

En röst för Europa

De högerextrema krafterna växer i Europa. I kommande val förutspås de högerextrema partierna i EU gå kraftigt framåt. Även på vårt fridfulla Åland har vi individer som tillhör eller inte avsagt sig medlemskap i organisationer som Nordiska motståndsrörelsen (förbjuden i Finland) eller Nordisk styrka.

Är det bara paller att oroa sig för detta?
Kom ihåg att nazisterna i Tyskland kom till makten genom val och i samarbete med högerpartier och liberaler. Kom ihåg att vi i både Finland och Sverige har partier vid makten med högt uppsatta positioner som utövat våld, som har kopplingar till högerextrema rörelser, som sprider anonym propaganda genom trollfabriker, som uttalar sig om våld som lösning på invandringsproblem och har valmöten under rubriker som befolkningsutbyte.
Vi har blivit vana vid detta, och det är en risk. Vi har låtit demokratin urholkas och det demokratiska samtalet brutaliseras.
Vi tycker att man jobbar för fred med fredliga medel, med rättvisa genom fördelningspolitik och lagstiftning, med solidaritet genom mänskliga rättigheter som gäller alla. Utan en stark vänster i Europa glider vi i fel riktning.
Vi håller alla varandra starka, eller släpper taget och blir svagare.
Vårt Europa behöver en stark socialdemokrati, en stark vänster som kan kroka arm med mitten och hålla extremismen borta från makten.
Därför röstar vi på Jessy Eckerman, och stärker våra möjligheter att påverka också i Finland.

Nina Fellman (S)
Camilla Gunell (S)
Henrik Löthman (S)
Fia Hellsten (S)

Hittat fel i texten? Skriv till oss