Foto:

Riv upp besluten och betala ersättning

Nej, bästa ÅMHM det är ni som från första början har valt att informera vattenägarna via pressen så vi använder ert val när vi kontaktar er. Skulle ni ha gjort det ni föreslår att vi ska göra, ”ta direkt kontakt”, från första början hade säkert flera frågor fått sitt svar.

ÅMHM fortsätter hävda att kraftstationen finns i Tellholm cirka en km därifrån, men det stämmer inte för den är belägen i Träskvik, oberoende vad ni säger. Det verkar som man har anammat den militära vitsen: om kartan och verkligheten skiljer sig åt är det kartan som gäller.
Att inte någon som helst kontroll av muddring fått ske är ju skrämmande, samma är det med beslutet att ingen miljökonsekvensbedömning behövdes för ett så här stort projekt.
Nej ÅMHM, vi uppmanar er att riva upp besluten och rätta till felaktigheterna så att vattenägarna också får samma ersättningar som utgått på land.
Det litar vi inte på så vi uppmanar därför samfälligheternas styrelser att sända ansökan till ÅMHM om motsvarande ersättningar eller arrenden som vid kabeldragningarna på land.
Vi hoppas inte behöva göra fler inlägg i detta ärende.

Delägare i samfälligheterna

Hittat fel i texten? Skriv till oss