Foto:

Resandeavgift enda utvägen för Åland?

Efter diskussioner med ett större antal företagare och privatpersoner, tvingas vi undertecknade ställa frågan om ett aktiverande av en 50 år gammal lag om resandeavgift är enda sättet att rädda kvar det åländska skatteundantaget och därmed fortsatt taxfree-försäljning? För oss borgerligt sinnade är förstås varje extra pålaga ovälkommen.

Ett av våra rederier beslöt att avveckla trafiken Mariehamn-Kapellskär vilket på ett olyckligt kom att sammanfalla med en strängare och dyrare skattegräns för de landbaserade näringarna, stora som små. En växande grupp ålänningar är därför i dag tveksamma om nyttan av skatteundantaget och därmed finns det skäl att ta den förändrade attityden på största allvar.
Hittills kan diskussionen bland oss ålänningar sammanfattas på följande sätt: vi tar konsekvenserna av skattegränsen som ett pris för bra och förmånliga kommunikationer för både oss själva och våra besökare. Inte minst det privata initiativet om ett nytt folkrederi vittnar om en fundamental förändring i samhällsklimatet. I dag upplevs resandet som dyrt och den landbaserade turismen lider av avbokningar till följd av att de tilltänkta gästerna inte får plats på önskad färja.
Skatteundantaget måste till varje pris räddas! En trafik utan taxfree och i kombination med EU:s nya utsläppsrätter kommer att behöva subventioner för att överleva. Pengar som Åland saknar möjlighet att uppbringa annat än för tryggande av en begränsad bastrafik.

Med detta inlägg hoppas vi att alla samhällsengagerade ålänningar tar en funderare på vad vi kan göra för att rädda fortsatt taxfree. Det enda vi vet med säkerhet är att skattegränsen från och med hösten blir än mer byråkratisk och i värsta fall äventyrar handeln över Ålands hav.

Det är utgående från detta perspektiv som vi anser att lagtinget måste ta en diskussion om att aktivera lagen om resandeavgift. Centerns Ulf Andersson var en gång i tiden upphovsmannen bakom lagen och det är först nu 50 år senare vi på allvar tvingas fundera på att sätta lagen i kraft.
Lagen behöver en rejäl översyn men målsättningen ska vara densamma: att det åländska samhället ska tillföras resurser för att både hantera skattegränsens byråkrati och säkerställa att ålänningarna i sin helhet har nytta av skatteundantaget.
För rederierna kommer säkert en aktiverad resandeavgift att upplevas som en onödig utgift men det finns all orsak för rederiansvariga att ställa sig frågan om det inte är bättre att stämma i bäcken genom att bidra till att de negativa effekterna dämpas.
Låt oss understryka att vi hoppas att ansträngningarna med att förenkla skattegränsen leder till resultat. I ett läge där det välfungerande tullsamarbetet mellan Åland och Sverige sagts upp känns utmaningarna dock väl stora i närtid. Beroende på hur detta initiativ mottas, kommer undertecknade inom kort att skissa på en lagmotion som möjliggör den nödvändiga uppdateringen av lagen om resandeavgift. Sedan får vi se om det finns ett allmänt stöd för att sätta lagen i kraft.

Harry Jansson
Roger Höglund
Lagtingsledamöter Centern

Hittat fel i texten? Skriv till oss