Foto:

Replik från Mise till Häggblom

Genom åren har medlemskommunerna påverkat Mise genom initiativ och förslag till projekt. 2012 kom mer regelrätta ägardirektiv från bland annat Jomala och Mariehamn. I enlighet med lagstiftningen så togs en ny renhållningsplan fram 2014. Det var ett stort arbete med många inblandade. Det fanns en projektgrupp, sakkunniggrupper, politikergrupper och det anordnades medborgarmöten. Ägardirektiven omfattades och arbetades sedan in i planen. Planen som är ett långsiktigt planeringsinstrument som har tydliga mål som ska uppfyllas.

Delaktighet från kommuner, tjänstemän, politiker, medborgare har varit i fokus när planen togs fram. Planen godkändes av medlemskommunernas fullmäktige samt av förbundsstämman våren 2014. Det är denna långsiktiga plan som Mise nu förverkligar. Att säga att medlemskommunerna inte haft något att säga till om stämmer inte, även om det kan kännas så för dem som inte var med i processen då. Men planer utvecklas givetvis hela tiden och alla skrivelser, initiativ med mera som inkommer till Mise bearbetas och medför förändring om det förbättrar systemet som helhet.

2017 genomfördes ytterligare medborgarmöten i medlemskommunerna specifikt gällande fyrfackssystemet som gav värdefull information för hur systemet skulle utformas.

2019 genomfördes en anpassning till nya Avfallslagen och en uppdaterad Avfallsplan godkändes av förbundsstämman i december 2019, där även en uppföljning för första målperioden (2014–2019) är redovisad. Avfallslagen som är en blankettlag av den finska Avfallslagen uppdateras kontinuerligt för att uppfylla EU:s avfallsdirektiv. Avfallsplanen hittar man på Mises hemsida.

Uppföljning av vad hushållen tycker genom en kundundersökning är planerad att genomföras när implementeringen av fyrfackssystemet är klart. Vad gäller uppföljning av Mises verksamhet så finns det mesta att läsa på vår hemsida: avfallsplan med uppföljning, bokslut, utredningar, föredragningslistor och protokoll som uppfyller Mises mål om att vara så transparent som möjligt. Givetvis får man också kontakta mig om man har frågor.

Sofie Dahlsten, verksamhetsledare Mise

Hittat fel i texten? Skriv till oss