Foto:

Det råder ingen brist på sjuksköterskor

Gällande artikeln i onsdagens tidning om att ÅHS kan få svårt att uppfylla vårdgarantin. Jun Nagamori konstaterar att man har bemanningsproblem på till exempel operationsavdelningen. Reportern missar att ställa de viktiga följdfrågorna: Varför är det så? Och vad gör ÅHS åt detta?

Det har lyfts på insändarsidan tidigare: ÅHS sitter stilla i sin båt utan att vidta några som helst aktiva åtgärder trots att man klart ser problemområden som inom kort kommer att börja påverka patienterna mycket negativt.
På Åland råder ingen sjuksköterskebrist.
Gå aktivt ut och erbjud betald vidareutbildning! Omedelbart!
Det duger inte att bara ställa diagnosen. Man måste aktivt behandla sjukdomen också. Eller hur?

@DEBATT/DEBATT_Insändare_signatur:Skattebetalare med stadigt sinande tålamod

Hittat fel i texten? Skriv till oss