Foto:

Perämaa, så här tänker jag!

» Replik

Skärgårdstrafiken är skärgårdsbornas livsnerv. Det är avgörande hur och om den fungerar. En del skärgårdsbor arbetspendlar. Från ytterskärgården är det svårt i dag, för att inte säga omöjligt. Att jobba på fasta Åland och ha sitt boende i en kommun i ytterskärgården kräver att man har en bostad även på fasta Åland. Givetvis underlättar det och ökar tillgängligheten om man har en sjöduglig båt som man kan köra med men det går inte året om. Det är dessutom inte alla förunnat så man måste ha tillförlitliga kommunikationer och transporter året om så att tillgängligheten till och från skärgården fungerar väl för såväl ortsbor som fritidsboare, turister och andra besökare.

Under ett flertal år har det diskuterats en tunnel till Föglö. Den skulle öka tillgängligheten och öka möjligheten att kunna bo i skärgården. En tunnel till Föglö ger inte endast Föglöborna ökad tillgänglighet utan även för andra som ska till andra delar av skärgården.

En majoritet av Föglöborna är för en tunnel, Kökarborna och Sottungborna ser en betydande fördel med en tunnel, givetvis beroende av var placeringen av hamnen för vidare kommunikation blir. Ingen vill ha tidsmässigt längre väg.

Med en tunnel till Föglö och hamn på lämpligt ställe på norra Föglö kan man ha fler avgångar i var riktning till såväl södra skärgården som för en tvärgående linje. Det ökar tillgängligheten, möjligheten och tryggheten att bo i skärgården. Det alternativet har jag talat för under många år.

Jag har däremot inte varit en påskyndare till en elhybridfärja, broar, bankar och nya dragningar av vägar förbi centrala Degerby vilket förlänger och försämrar för de allra flesta resenärer.

En tunnel för hela slanten är dessutom det alternativet som på lång sikt är mest acceptabelt ekonomiskt. En koncessionsupphandling enligt gällande lag och EU-direktiv skulle ge en fördelaktig årlig kostnad som ger en billigare framtida lösning än den nuvarande trafiken.

Den 27 september 2019, just före valet i oktober, hade lagtinget en omröstning gällande en kläm till ett spörsmål om upphandlingen av elhybridfärjan. Klämmens innehåll lydde ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omedelbart säga upp avtalet för färjetrafik mellan Svinö och Mellanholm med hänvisning till att lagtinget inte beviljat medel för ifrågavarande verksamhet.”

Det blev en jämn omröstning. Då klämmen stöddes även av en ledamot från regeringspartiet Liberalerna resulterade omröstningen i att regeringen fick bakläxa.

Som dåvarande talman hade jag den dagen ett externt uppdrag utomlands, ett seminarium där jag höll anförande om Åland och vår självstyrelse varför jag inte deltog i omröstningen men följde den givetvis på avstånd.

Väljarna sade sitt i senaste val. De ivrigaste anhängarna av elhybridfärjan fick känna av förluster. I dag finns medlemmar i nästan alla partier som ser skärgårdens ljus i tunneln och i lagtinget har personer som uttalat stöd för tunnel ett starkt stöd av sina väljare. Vi får se vart det leder.

Så länge den diskussionen pågår lever vi i nuet och då ska vi arbeta för de linjer som i dag fungerar väl och behövs för en levande skärgård, en välfungerande trafik för alla, däribland tvärgående linjen.

Det största sveket är, att inte lyssna på väljarna utan i stället ha en egen politisk agenda.

Gun-Mari Lindholm

Seglinge

Hittat fel i texten? Skriv till oss